اطلاعیه هزینه ثبت نام به موقع
1396-07-15

به اطلاع می رساند با توجه به اتمام مهلت ثبت نام به موقع تا ساعت 24 روز شنبه 15 مهر ماه 1394 و تعیین تکلیف نشدن تعدادی از مقالات تا به امروز، مقرر گردید هزینه ثبت نام فقط برای نویسندگان مقالاتی که نتیجه داوری آن ها پس از اتمام مهلت فوق مشخص خواهد شد، همان مبلغ ثبت نام به موقع باشد.