اطلاعیه ثبت نام غذا و اسکان
1396-07-29

با توجه به اعلام نتایج داوری مقالات و نزدیک شدن زمان همایش، از متقاضیان شرکت درهمایش تقاضا می شود حداکثر تا روز دوشنبه 1396/08/01 نسبت به پرداخت هزینه های غذا و اسکان اقدام نمایند تا کمیته اجرایی بتواند نسبت به برنامه ریزی و هماهنگی های لازم، اقدام نماید.